Boğaziçi University
 
 

Haber

 
 

 

 
  BOUN101 SONBAHAR ATÖLYESİ
Amaç
Krizler ve fırsatlar eşliğinde sürekli bir dönüşüm halinde olan dünyamızda, değişimi doğru ve akılcı yöneterek kendilerini ve dünyayı yeniden inşa edecek olan bireyleri, farklı disiplinlerden derslerle destekleyerek, onları güncel müfredatı ve zengin ders içeriğiyle geleceğe hazırlayacak olan bir çevrimiçi atölyede buluşturmak.

Atölye Programı: 4 ders
Süre: Toplam 24 Saat

MATEMATİK VE FİZİĞİN DANSI: SİCİM TEORİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Can Kozçaz
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Ders İçeriği: Sicim Teorisi, doğada gözlemlediğimiz bütün etkileşmeleri aynı çatı altındabirleştirip açıklama ihtimali en yüksek olan teori olmaya adaydır. Herhangi teorinin ya damodelin, doğa ile alakası olup olmadığının gerçek hakemi deneylerdir. Fakat deneysel olarakSicim Teorisi'ni test etmek için henüz ne sahip olduğumuz teknoloji yeterli, ne de teoriyiyeterince derin anlayabiliyoruz. Buna rağmen, Sicim Teorisi bize doğayı anlamak içinkullandığımız teorilerin yapılarını anlamak için hem fiziksel hem de matematiksel yeni fikirlerve ilişkiler üretmektedir. Örneğin son yüzyıl içinde gerçekleşen bir çok matematikselilerlemenin, fizik teorilerini daha iyi anlamak için nasıl kullanılabileceğini öğretir. Ya da fizikten elde edilmiş önsezileri kullanarak, daha önce alakasız olduğu düşünülen, matematik dalları arasında bağlar kurar. Bu sayede yeni teorilerin kurulması ve sonuçların elde edilmesi için de ilham kaynağı olmuştur. Bu konuşmada Sicim Teorisi'nin basitçe ne olduğunu ve ne gibi fiziksel ve matematiksel gelişmelere vesile olduğunu anlatacağım.Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum/50 dk ders + 10 dk mola)

OLASILIK DAĞILIMLARI İLE HAYATI ANLAMA
Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak
Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi


Amaç: Veri bilimi, internetin kullanımı, davranışsal ekonomi, tıp, mühendislik alanlarında kullanılan Bayes Teoremini ve olasılık dağılımlarını anlamlandırmak; COVID-19 testleri, hava şirketlerinin fazladan bilet satması gibi bir çok örnek durumlarını inceleyerek uygulamalar yapmak.Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

Tanı ve Terapi için Biyoteknoloji
Doç.Dr. Tolga Emre
Molekuler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Rekombinant DNA ve omik teknolojileri ile birlikte DNA dizileme ve genom kurgulama teknolojilerinde son yıllarda yaşanan baş döndürücü gelişmeler hastalık tanı ve tedavi yöntemlerine de damgasını vurmaya başladı. Bu derste ilgili genetik ve moleküler biyolojik temellere değinildikten sonra söz konusu teknolojilerin çalışma prensipleri ve güncel örnekleri üzerinde durulacaktır.Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)


Yapay Zeka
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Başak Aydemir
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yapay zekânın tarihi nedir? Bilgisayarlar düşünebilir mi? Makineler nasıl öğrenir? Derin öğrenme nedir? Facebook resimlerde bizi nasıl tanır? Bilgisayarlar insan dilini nasıl anlar? Nasıl oyun oynar? Bilgisayar sanat yapabilir mi? Robotlar aşık olabilir mi? Yapay zekâ teknolojisi geleceği nasıl şekillendirebilir?Süre: 6 saat (2 saat x 3 oturum / 50 dk ders + 10 dk mola)

Tek Ders Fiyatı 500 TL
Toplam 4'lü atölye ve online katılım belgesi bedeli: 1.750 TL KDV Dahil
B.Ü Mezunları ve BOUN101 Öğrencilerine %10 indirim uygulanacakatır.


İZOMOTİ MESLEK ENVANTERİ + ONLİNE KARİYER REHBERLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Dr.Sevgi Kesim
Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörü & Eğitmen ve Öğrenci Koçu

Amaç:
İzotomi envanteri ile öğrenciyle,
 • Motivasyonu,
• Potansiyelleri,
• Düşünce tarzı,• İletişim tarzı,
• Liderlik tarzı ve
• Rahat ve stres altındaki davranışlarıüzerinde çalışılır.

Amaç: İzotomi envanteri ile öğrenciyle, • Motivasyonu,• Potansiyelleri,• Düşünce tarzı,• İletişim tarzı,• Liderlik tarzı ve• Rahat ve stres altındaki davranışlarıüzerinde çalışılır.

• Gelişim önerileri sunar.
• Güçlü yönlerini belirler.
• Güçlendirilmesi gereken yönlerine dikkat çeker.
• Risklerini belirtir.
• Öğrencinin içindeki gizli potansiyelin ve kişinin güçlü yanlarının analizi için güzel bir raporlama yaparak değerlendirme fırsatı sunar.

Süre: 40 dakika online görüşme

Süreç: Meslek envanterini öğrenci online olarak dolduracaktır. Envanter öğrenciye elektronik ortamda gönderilecek, sonrasında öğrenci ile online olarak rapor hakkında görüşme yapılacaktır. Görüşme süresi 40 dakikadır. Program bitiminden itibaren 1 ay içerisinde öğrencinin online görüşmeyi tamamlaması gerekmektedir.

İzomoti Meslek Envanteri Nedir? İzotomi® kişinin mizacı, güçlü yönleri ve becerileri üzerinden farkındalığın sağlandığı bir kariyer belirleme envanteridir. Gencin potansiyelini, liderlik tarzını, düşünce tarzını, iletişim tarzını, motivasyonunun ardındaki özellikleri belirler. Ayrıca öğrenci için gelişim önerileri sunar, eğitim hayatı ve arkadaşlıkları, öğrenme tarzı ve öğrenme ortamları hakkında bilgi verir, öğrencinin mesleki eğilimlerini belirler.

İzotomi meslek envanteri ve online kariyer rehberliği görüşmesi bedeli: 250 TL KDV Dahil
 
     
Bu uygulama BÜ BİM Web Birimi tarafından geliştirilmiştir.